Compra mínima 30 €

Envío gratuito a partir de 55 €

Envío en 48/72h cadena de frío

Enviament gratuït a partir de 55 €

Enviament en 48/72h cadena de fred

Avís Legal del lloc web

1. Dades del titular del domini

Les dades de contacte del prestador del servei i titular del lloc web http://www.urgasa.com/ (d’ara endavant, el lloc web) són els següents:

 • Nom o denominació social: Grup SOLÉ BERTRAN (d’ara endavant, l’Entitat)
 • Número d’identificació fiscal: B25532441
 • Domicili: Crta de Tarragona, Km 77, 25430, Juneda (Lleida)
 • Adreça de correu electrònic: export@urgasat.com
 • Telèfon de contacte: +34 973 150 150

 

2. Objecte del lloc web:

L’Entitat, per mitjà del present lloc web presenta i facilita als usuaris informació detallada sobre l’activitat i productes relacionats amb la producció i comercialització de productes per al sector alimentari, en concret, informació sobre el catàleg de productes, el recorregut de l’Entitat i del Grup al qual pertany, els punts de venda i els canals de contacte amb l’Entitat.

L’accés a la informació continguda en aquest lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

 

3. Condicions i termes d’ús del lloc web

A continuació, s’exposa el document que regula les Condicions d’Ús del present lloc web.

La navegació a través del mateix comporta que l’usuari:

 • ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat
 • assumeix totes les obligacions aquí exposades

Les presents Condicions d’ús tindran un període de validesa indefinit. L’Entitat es reserva el dret a modificar-les i/o actualitzar-les en qualsevol moment sense previ avís, per la qual cosa es recomana revisar-les sovint. El compliment d’aquestes beneficiarà a tots els implicats.

 • Obligacions i responsabilitats de l’usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web en els termes previst en les presents Condicions d’Ús i a no actuar ni permetre que terceres persones actuïn en el seu nom per a fer i distribuir còpies del lloc web, intentar copiar, reproduir, alterar o modificar, fer enginyeria inversa, desarmar, descompilar, transferir, intercanviar, o traduir el lloc web i, en general, a no crear cap classe de projecte derivat del lloc web.

 

3.2 Garanties i Responsabilitats de l’Entitat

L’Entitat posa la màxima obstinació en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura d’aquesta.

Així mateix, tenint en quanta l’especialitat del mitjà d’Internet, l’Entitat NO és responsable:

 • Dels danys lligats a la impossibilitat temporal d’accedir al lloc web.
 • De qualsevol mal, perjudici o pèrdua (inclosos l’error o inexactitud de la informació) si tals anomalies, defectes, errors, virus o imprecisions tècniques del lloc web són causats per errors en terminal o en internet i/o per l’usuari.
 • Així mateix, no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del funcionament de de el lloc web pel que l’usuari exclou a l’Entitat de qualsevol responsabilitat que pugui deure’s per falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del lloc web o dels seus continguts.
 • I, en general, l’usuari no responsabilitzarà a l’Entitat per l’existència de qualsevol virus que pogués infectar al seu equip a conseqüència del seu accés.

 

No obstant això, l’Entitat intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a l’usuari i tractarà de restablir immediatament la interrupció. Per tot això, si en algun moment es produís algun error o anomalia durant la utilització, preguem que es posi en contacte amb nosaltres a través de la direcció inclosa en l’apartat “Contacte” del lloc web.

Així mateix, l’Entitat pot incloure dins dels seus continguts enllaços a llocs pertanyents i/o gestionats per tercers a fi de facilitar l’accés a informació disponible a través d’Internet. L’Entitat no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora d’aquest. Tals enllaços o esments tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o cap relació entre l’Entitat i les persones o entitats autores i/o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

 • Drets de Propietat Intel·lectual

La totalitat del Lloc web, així com la seva descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, combinacions de colors i l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. En cap cas l’accés al lloc web suposa cap mena de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queda totalment prohibit.

L’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

 

 • Confidencialitat i seguretat de la informació facilitada en el procés de compra o a través dels canals de contacte

L’Entitat respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades de manera que garanteix la privacitat de les dades personals facilitades pels usuaris per a comunicar-se amb l’Entitat per qualsevol de les vies de contacte posades a la seva disposició.

Per a això l’Entitat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

Pot consultar més informació sobre el tractament de dades de caràcter personal accedint a la Política de Privacitat d’aquest Lloc web.

 

4. Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació d’aquestes, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Lleida.

Tanca

El meu compte

Tanca

Cistella (0)

Cart is empty Cistella buida.

Urgasa Shop

Codornices gourmet




Abrir chat